ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

อนุสาวรีย์ (The Monument)
หมวด : วรรณกรรมไทย
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์สมมติ
ผู้แต่ง : วิภาส ศรีทอง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : Long List รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write) ประเภทนวนิยายปี 2561 ในทางการเมืองและวัฒนธรรมสมัยใหม่ สิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่า ‘อนุสาวรีย์’ มีความสำคัญและบ่งบอกถึงนัยบางประการของสังคมนั้น ‘อนุสาวรีย์’ นับเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมและเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจนิยมและรัฐชาตินิยม นวนิยายเรื่อง ‘อนุสาวรีย์’ โดย วิภาส ศรีทอง เล่าถึงเรื่องราวหนึ่งในอาคารทึมเทาไร้การตกแต่ง ว่าด้วยเรื่องของพื้นที่และผู้คนที่อยู่ในนั้น งานเขียนของเขามุ่งสร้างภาวะทางอารมณ์บางอย่างให้คุกรุ่น ด้วยหวังสร้างแรงกระเพื่อมโต้กลับคลื่นพายุลูกใหญ่ และหวังของนักเขียนนั้นจะเป็นได้สักกี่มากน้อย ก็ย่อมขึ้นกับผู้อ่านและศาสตร์แห่งการตีความ ซึ่งอาณาเขตของการตีความทางวรรณกรรมนั้น ก็กินพื้นที่ครอบคลุมไปได้ทั่วทุกศาสตร์ งานเขียนของเขาจึงมีบทวิจารณ์ที่หลากหลายและต่างแง่มุม จะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามก็ของผู้เขียน