ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สร้างความเป็นเลิศผู้นำที่ชนะใจคน
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : เป็นผู้นำที่เก่งทั้งงาน เก่งคน เก่งคิดและเก่งดำเนินชีวิต สามารถครองตน ครองคน ครองงาน สร้างกิจการให้สำเร็จ สร้างความเป็นเลิศผู้นำที่ชนะใจคน สร้างคำพูดที่ มีวาทะที่เรียงลำดับ  จับประเด็น เน้นประโยชน์ผู้ฟัง   นั่งบนจิตใจ เมื่อได้สื่อสารแล้ว  ฟังสบายหู  ทำดูสบายตา  พาให้สบายใจ เมื่อใช้กลยุทธ์ ศิลปะ เทคนิค กุศโลบาย ในการครองคนสู่ถนนความสำเร็จ